Consumenten zijn steeds iets minder somber

Met -49 lag het consumentenvertrouwen in januari ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-9). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (-59). 
Consumenten waren in januari minder pessimistisch over de economie in de komende twaalf maanden dan in december. De koopbereidheid kwam in januari uit op -41, tegen -43 in december. Vooral het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden was in januari minder negatief. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten een fractie minder ongunstig dan in december.