Aandeel NHG-hypotheken neemt toe

Ondernemers en particulieren met een flexibel inkomen maken ook aanspraak op NHG. In 2021 zijn 6.700 flexwerkers en 7.900 ondernemers geholpen bij het verkrijgen van een verantwoorde woningfinanciering met NHG-garantie. Ondanks de afname van het totaal aantal verstrekte hypotheekgaranties nam het marktaandeel van NHG wel toe. Dat steeg van 63 procent naar 67 procent. Dat is onder meer te danken aan het grotere aandeel jongeren dat eind 2020 de aankoop van hun woning uitstelden tot begin 2021 om te kunnen profiteren van de verlaagde overdrachtsbelasting. Verder daaldse het aantal beschikbare woningen en dus het aantal verstrekte hypotheken. Daarom kon het marktaandeel van NHG toenemen ondanks een lager aantal verstrekte garanties.